Your Pic

Your Pic

Your Pic

Your Pic

 

Your Pic

 


zapraszamy na

www.jabot.plJesteśmy też naMedia

 PLAN ZAGOSPODAROWANIAO NAS Bazar K4  

Goście 2

CENNIK OPŁAT OBOWIĄZUJĄCY NA BAZARZE PRZY UL KUPIECKIEJ 4 w SULĘCINIE

I. Na terenie bazaru wprowadza się opłatę targową

II. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi :

1. przy sprzedaży z samochodu, przyczepy, platformy, przyczepki, wozu konnego:

a. produktów rolnych nieprzetworzonych sprzedawanych przez rolników oraz kwiatów ciętych ,doniczkowych ,drzewek ,krzewów - 6,00 zł

b. pozostałych produktów z samochodów do 3,5 t - 15,00 zł

c. pozostałych produktów z samochodów powyżej 3,5 t  - 25,00 zł

Handel z ziemi produktów rolnych nieprzetworzonych sprzedawanych przez rolników oraz kwiatów ciętych, doniczkowych drzewek, krzewów za zajęcie powierzchni gruntu :

a. do 2 m²  - 3,00 zł

b. od 2 m² do 4 m²  - 6,00 zł

c. od 4 m² do 7 m² - 8,00 zł

d. od 7 m² do 10 m² - 10,00 zł

Za każdy metr powyżej 10 m² - 2,00 zł

3. Za zajęcie 1 m ² powierzchni przy handlu na ziemi pozostałymi produktami oraz ze straganów przenośnych przy czym stawka dzienna opłaty targowej nie może przekraczać :751,65 zł  - 2,00 zł

4. Sprzedaż obnośna / z reki , wiadra , kosza itp / - 2,00 zł

5. Przy sprzedaży z określonego stołu :

a. za zajęcie 1/2 stołu - 5,00 zł

b. za zajęcie całego stołu - 10,00 zł

c. za zajęcie dwóch stołów - 15,00 zł

d. za zajęcie trzech stołów - 25,00 zł

6. Za zajęcie drewnianego pawilonu handlowego :

a. o powierzchni 8 m² - 15,00 zł

b. o powierzchni 16 m²  - 20,00 zł

7. Sprzedaż artykułów świątecznych:

a. drzewka choinkowe , choinki sztuczne , ryby - 30,00 zł

b. gałązki choinkowe - 8,00 zł

c. kwiaty, wieńce, znicze, świece - 12,00 zł

d. inne artykuły świąteczne 10,00 zł ΙΙΙ.

Pozostałe opłaty targowe :

1. Najem pawilonu handlowego z płyty warstwowej w alejce A , B , C, bazaru umowa na czas nieokreślony - miesięcznie - 600,00 - 800,00 zł

2. Najem drewnianego pawilonu handlowego:

a. o powierzchni 16 m² - miesięcznie - 300,00 zł

b. o powierzchni 8 m² - miesięcznie - 200,00 zł

3. Pawilony drewniane można łączyć zwiększając ich powierzchnię wtedy czynsz najmu ustalany jest indywidualnie .

4. Miesięczna rezerwacja miejsc ;

a. dla osób handlujących na ziemi oraz stołów pod zadaszeniem :

• do 4 m² - 30,00 zł

• do 7 m² - 50,00 zł

• do 10 m² - 60,00 zł

• powyżej 10 m² - 70,00 zł

b. dla osób handlujących w drewnianych pawilonach handlowych :

• do 8 m²  - 80,00 zł

• do 16 m²  - 100,00 zł

Przy łączeniu drewnianych pawilonów handlowych miesięczna rezerwacja ustalana jest indywidualnie z najemcą.

c. Rezerwacja miejsca na handel z samochodu, przyczepki ,platformy:

• do 3,5 t  - 40,00 zł

• powyżej 3,5 t - 60,00 zł

5. Jednorazowe wystawienie karty rezerwacyjnej  - 7,00 zł

6. Jednorazowe wystawienie duplikatu karty rezerwacyjnej - 10,00 zł

7. Opłata za nieterminowe opłacenie rezerwacji:

• do 3 dni - 10,00 zł

• powyżej 3 dni - 20,00 zł

8. Wydzierżawienie terenu na pawilon gastronomiczny  - 40,00 zł /m²

OBJAŚNIENIA

1. Sprzedaż artykułów świątecznych o których mowa w cenniku dotyczy okresów :

a. Świąt Wielkanocnych - na 20 dni przed Wielkanocą

b. Dnia Święta Zmarłych - w okresie 25 X - 02 XI .

c. Świąt Bożego Narodzenia - od 01 XII - 31 XII

2. W przypadku prowadzenia sprzedaży artykułów świątecznych z różnych grup rodzajowych pobiera się opłatę stanowiącą sumę stawek przewidzianych dla poszczególnych grup .

3. Sprzedaż z miejsc o powierzchni oznacz powierzchnię zajętą przez towary oraz urządzenia / obiekty /, z których dokonuje się sprzedaży, a także powierzchnię zajętą przez towary znajdujące się wokół tych urządzeń / obiektów / i zaplecze magazynowe.

4. W przypadku nie rozpoczęcia na opłaconej zarezerwowanej powierzchni handlowej działalności handlowej do godziny 08:00 Wynajmującemu przysługuje prawo wynajęcia tej powierzchni osobie zainteresowanej podjęciem działalności handlowej w danym momencie .

5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna bez wezwania.

6. Opłata rezerwacyjna płatna jest do 5 - go każdego miesiąca .